Brede School De Klimroos

Samenwerken tussen school en andere partijen is belangrijk voor de ontwikkeling van ieder kind. De school heeft dan ook een goed netwerk in de wijk en de stad.

Lees meer

Buurtteam

Bij het buurtteam kunt u terecht met vragen over zorg en ondersteuning.

Lees meer

Samenwerkingsverband

Elk kind heeft recht op een passende onderwijsplek.

Lees meer

Peutercentrum Spelenderwijs

Samen met Spelenderwijs Utrecht werken we elke dag aan een doorgaande lijn voor het jonge kind.

Binnen het kader van VVE (voor- en vroegschoolse educatie) werkt de Klimroos samen met het Peutercentrum Parkwijck. De samenwerking vindt plaats op verschillende niveaus. We zorgen voor een doorgaande lijn in methoden, werkwijze en visie. Daarnaast werken we aan professionalisering binnen ons Lerend Netwerk. Ook doen we gezamenlijke activiteiten met de kinderen, zoals een ontdekdag met water of een opening van de Kinderboekenweek. 

Schoolarts

De Jeugdgezondheidzorg (JGZ) ziet ouders en kinderen.

Onderwerpen waar JGZ bijvoorbeeld met ouders/verzorgers/kinderen over praten zijn: zindelijkheid, pesten, echtscheiding, onder- en overgewicht, opvoedingsvragen en slaapproblemen. U kunt als ouder zelf het initiatief nemen voor het maken van een afspraak voor zo’n gesprek. Wilt u zelf een afspraak met ons maken, bel dan 030 – 2863300. JGZ denkt graag met u mee. Voor meer informatie kunt u kijken op de website.

De jeugdarts Anusjka Cooman en jeugdverpleegkundige Carolien Peene zijn verbonden aan de Klimroos. 

Vertrouwens- en klachtperoon

Mocht u een klacht hebben of iets met onze vertrouwenspersoon willen bespreken dan kan dat. 

Soms willen kinderen iets in vertrouwen zeggen, zij kunnen natuurlijk bij hun leerrkacht terecht. Daarnaast kunnen zij ook terecht bij onze intern-begeleider Jorien van Duinen. Wanneer u, als ouder, ergens mee zit nodigen wij u ook uit om dit in eerste instantie met de leerkracht van uw kind te bespreken.

Op onze school is een klachtcontactpersoon aanwezig die u kan adviseren op welke wijze er het beste met de klacht kan worden omgegaan. Het kan zijn dat de contactpersoon verwijst naar de vertrouwenspersoon of rechtstreeks naar de klachtencommissie. Contactpersoon voor onze school is Heleen Heilema en is bereikbaar per mail of telefonisch (030-6620004).

Het SPO Utrecht heeft een externe vertrouwenspersoon voor ouders benoemd. Voor ouders is dat mevrouw Anneke de Klerk. Zij is bereikbaar per mail of telefonisch (06-53441601). Indien u prijs stelt op een mannelijke vertrouwenspersoon, kunt u dat bij haar kenbaar maken. De vertrouwenspersoon functioneert als aanspreekpunt bij klachten en gaat onder andere na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.