Ontwerpend en onderzoekend leren

De Klimroos is voorloper in ontwerpend en onderzoekend leren. We leren kinderen de vaardigheden die ze nodig hebben als ze volwassen zijn. Speciaal daarvoor hebben we een prachtig MAAKlab ontwikkeld. Dit is zowel een ruimte die kinderen uitdaagt om te ontwerpen en om oplossingen voor vraagstukken te bedenken, als een plek met allerlei gereedschap, werkbanken en materialen. De leerdoelen van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek worden op De Klimroos op een vakoverschrijdende manier behaald door 'leren door onderzoek en samenwerking'.