Overgang naar het VO

Het advies en de procedure.

Lees meer

Kamp

Een mooie afsluiting met de klas

Lees meer

Afscheid

De laatste periode van de basisschool is aangebroken. 

Lees meer

Gecijferdheid

Tot in de miljarden!

Lees meer

Welkom op de pagina van groep 8

Taal en geletterdheid

Herhaling en verdieping.

In groep 8 wordt er aandacht besteed aan steeds moeilijkere woorden en zinnen en wordt het leestempo verhoogd. Door een ruim aanbod van boeken proberen we het leesplezier van de leerlingen te vergroten en te versterken. Op het gebied van (werkwoord)spelling is er in deze periode veel aandacht voor herhaling, het voltooid deelwoord en naamwoorden.

Wat kunt u thuis doen?

  • Het huiswerk samen plannen in een agenda.
  • Maak samen Nieuwsbegrip XL om het leesbegrip te vergroten.
  • Breng een bezoek aan de bibliotheek; hier kunt u boeken lenen met het AVI+ niveau.
  • Bekijk samen een (land)kaart, google maps of  een atlas en ga met elkaar in gesprek over afstanden, de schaal en oppervlakte.
  • Maak samen een recept klaar, oefen hierbij met de begrippen milliliter etc.
  • Doe samen boodschappen en laat uw kind afrekenen om de geldsommen te oefenen.

Ontdekken en onderzoeken

Presenteren in eigen woorden.

In groep 8 kunnen de kinderen steeds beter een onderzoeksvraag opstellen waarop het antwoord niet bekend is, ze oefenen om in een groepje voorkennis te verzamelen. Bij het uitvoeren van het onderzoek leren ze zelf problemen op te lossen, samen te werken en de kennis te filteren op bruikbaarheid. De presentaties worden in eigen woorden verteld en de kinderen kennen verschillende presentatievormen. Ook geven ze steeds gerichter feedback op elkaars producten, proces en presentatie.