Taal en geletterdheid

De werkwoordspelling krijgt meer aandacht.

Lees meer

Voorlopig advies

Een tweede indicatie.

Lees meer

Ontdekken en onderzoeken

In groep 7 geven ze steeds gerichter feedback op elkaars producten, proces en presentatie.

Lees meer

Welkom op de pagina van groep 7

Wat kunt u thuis doen?

  • Maak samen Nieuwsbegrip XL om het leesbegrip te vergroten.
  • Breng een bezoek aan de bibliotheek; hier kunt u boeken lenen met het AVI niveau M7/E7.
  • Ondersteun uw kind bij het plannen van het huiswerk en andere afspraken, zo raakt uw kind bekend met agendagebruik.
  • Bekijk samen een (land)kaart, google maps of  een atlas en ga met elkaar in gesprek over afstanden, de schaal en oppervlakte.
  • Maak samen een recept klaar, oefen hierbij met de begrippen milliliter etc.

Gecijferdheid

Romeinse cijfers

Ook werken zij verder met cijferend (onder elkaar) aftrekken tot en met 10.000. We gaan verder met de breuken en de procenten worden geïntroduceerd. We breiden de kennis van tijd, afstand, snelheid, lengte, omtrek, oppervlakte en inhoud verder uit. Daarnaast leren zij het gemiddelde uit te rekenen. Ze ontdekken dat een kubieke decimeter evenveel is als een liter.
Aan het eind van het schooljaar kunnen de kinderen herhaald aftrekken, kunnen zij werken met drie cijfers achter de komma en getallen afronden. De kinderen weten hoe zij korting en percentages moeten berekenen. Zij kunnen oppervlakte en inhoud berekenen met behulp van formules.