Taal en geletterdheid

Kinderen oefenen met vloeiend lezen. 

Lees meer

Gecijferdheid

Een start met kolomsgewijs en cijferend optellen en aftrekken.

Lees meer

Ontdekken en onderzoeken

De kinderen kunnen steeds beter een onderzoeksvraag opstellen.

Lees meer

Welkom op de pagina van groep 6

Wat kunt u thuis doen?

  • Maak samen Nieuwsbegrip XL om het leesbegrip te vergroten.
  • Breng een bezoek aan de bibliotheek; hier kunt u boeken lenen met het AVI niveau M6/E6.
  • Maak samen een recept klaar, oefen hierbij met de begrippen milliliter.
  • Doe samen boodschappen en laat uw kind afrekenen om de geldsommen te oefenen.
  • Oefen het (digitaal) klokkijken en bereken van een tijdsduur na een reis of uitstapje (we zijn om … vertrokken, om … kwamen we aan. Hoe lang hebben we er nou over gedaan?).
  • Bekijk samen een (land)kaart, google maps of  een atlas en ga met elkaar in gesprek over afstanden, de schaal en oppervlakte.

Voorlopig advies

Een eerste indicatie.

Aan het eind van schooljaar krijgen de kinderen voor het eerst een voorlopig advies van de school. Dit zal TL-of lager/ TL-of hoger zijn. Dit advies wordt op basis van toetsgegevens en de ervaring van de leerkracht gegeven. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de intern begeleider, de directeur of bouwcoordinator en de leerkracht. Het advies krijgt u van de eigen leerkracht te horen.