Wennen

In fase 1/2/3/4 zitten de jongste kinderen van onze school.

Lees meer

Vaste rituelen

Naast de nieuwe kinderen, is het ook wennen aan het dagritme.

Lees meer

Ontdekken en onderzoeken

In fase 1/2/3/4 wordt gewerkt aan de hand van thema’s. 

Lees meer

Kringactiviteiten

In de grote kring ontmoeten we elkaar, dit doen wij dagelijks. 

Lees meer

Welkom op de pagina van Fase 1/2/3/4

Fase 1/2/3/4 vormen samen groep 1 en groep 2.

Bewegen en spelen

Spel vormt de hoofdactiviteit in fase 1/2/3/4.

Binnen spel ontdekken de kinderen de wereld. Ze oefenen met sociale en emotionele vaardigheden. Daarnaast wordt ook de beginnende rekenen- en taalontwikkeling gestimuleerd. Naast spel, is bewegen een basis voor de verdere ontwikkeling van een kind. Wanneer kinderen zich vrij kunnen en durven te bewegen in de ruimte, krijgen ze meer zelfvertrouwen. Tijdens het rennen, klimmen en rollen leren zij beter om te gaan met hun eigen lichaam en zich te plaatsen binnen de ruimte. Op de Klimroos spelen de kinderen in de speelzaal en op het speelplein.

Wat kunt u thuis doen?

  • Veel voorlezen uit (prenten)boeken om de woordenschat en het leesplezier van uw kind te vergroten.
  • Tijdens en na het voorlezen is het zinvol om te praten over het verhaal.
  • Betrek uw kind bij de dagelijkse bezigheden en ga in gesprek; weeg in de supermarkt samen de groente; tel de boodschappen; dek de tafel of maak een wandeling door het park.
  • Speel thuis gezelschapsspelletjes zoals memory, ganzenbord of een puzzel.