Visie en missie

De Klimroos is een openbare basisschool voor fase- en toekomstgericht onderwijs. Samen leren groeien is de rode draad van ons onderwijs.

Lees meer

21st century skills

Het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden, de zogenaamde 21st Century Skills, is een soort rode draad door het onderwijs van de Klimroos. We willen dat elke leerling klaargestoomd wordt voor de toekomst, ondanks dat we nog niet weten hoe die toekomst er uit zal zien. 

Lees meer

Vreedzame school

De Klimroos is een Vreedzame School. We gebruiken de methode ‘De Vreedzame School’ voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming bij onze leerlingen.

Lees meer

Onderzoekend leren

De Klimroos is voorloper in ontwerpend en onderzoekend leren. We leren kinderen de vaardigheden die ze nodig hebben als ze volwassen zijn. Speciaal daarvoor hebben we een prachtig MAAKlab ontwikkeld. 

Het MAAKlab is zowel een ruimte die kinderen uitdaagt te ontwerpen en om oplossingen voor vraagstukken te bedenken, als een plek met allerlei gereedschap, werkbanken en materialen. De leerdoelen van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek worden hier op een vakoverschrijdende manier behaald door 'leren door onderzoek en samenwerking'.

Leren vanuit je eigen interesses, vanuit je eigen onderzoeksvragen. Daar gaat het om bij Onderzoekend Leren. De leerlingen werken binnen door de leerkracht aangedragen thema's. Deze thema's (onderwerpen) passen binnen de kerndoelen van de zaakvakken.

In de eerste lessen zorgt de leerkracht ervoor dat kinderen warm gemaakt worden voor het onderwerp. Vervolgens gaan de kinderen vragen formuleren: wat willen zij weten over dit onderwerp? De kunst is natuurlijk om een goede onderzoeksvraag te formuleren en vervolgens het onderzoek zo op te stellen, dat je een antwoord op je vraag gaat vinden. Het onderzoek vindt plaats met behulp van tablets, computers, informatieve boeken en atlassen, maar ook door middel van experimtenten en interviews. We halen hierbij waar mogelijk de echte wereld de school in, of trekken er zelf op uit, de echte wereld in.

De leerkracht heeft bij Onderzoekend Leren een coachende rol. Het onderzoek resulteert altijd in een eindproduct, waarbij ook de creatieve vakken om de hoek komen kijken. De ene keer maak je een filmpje over je bevindingen, de volgende keer maak je een kijkdoos of geef je een presentatie. Vaak in een groepje. Zo werken we continu aan allerlei 21e eeuwse vaardigheden.

Faseonderwijs

De Klimroos is bijzonder omdat we kinderen maatwerk bieden. Vooral als zij jong zijn verloopt hun ontwikkeling vaak nog grillig en kunnen de verschillen tussen kinderen groot zijn.

In het kort houdt het faseonderwijs in dat de lesstof is opgedeeld in blokken van halve jaren, in plaats van hele jaren. Dit betekent dat kinderen in de eerste 4 jaar niet meer in groepen les krijgen, maar in acht fasen van een half jaar. De kinderen gaan ieder half jaar over. We laten leerlingen niet vaak doubleren of versnellen, maar als dit toch aan de orde komt, dan kunnen we dit dankzij het faseonderwijs in stapjes van halve jaren doen. De impact is dan minder groot.

De grootste winst van het faseonderwijs wordt behaald in de overgang van groep twee naar groep drie. Op scholen met het groepensysteem kan deze overgang problematisch zijn. Kleuters moeten of te snel naar groep drie, of kleuteren bijna drie jaar lang waardoor verveling toeslaat. Op de Klimroos zitten kinderen gemiddeld anderhalf jaar in de kleuterklas. Daarna gaan ze over naar fase 4/5: eind groep twee en begin groep drie zitten bij elkaar in de klas. Een leerling kan dus zowel na de zomervakantie als in februari starten met de lesstof van groep drie! Uiteraard is er in fase 4/5 nog voldoende ruimte voor spel; immers, de fase 4 leerlingen zijn nog altijd kleuter.

Extra uitdagen

Elk kind werkt op zijn of haar eigen niveau. Voor sommige kinderen betekent dit dat zij uitdaging nodig hebben.  Dat houden we op de Klimroos, door middel van onze zorgcyclus, goed in de gaten. 

Elke tien weken evalueren we hoe het met een leerling gaat. Krijgt hij of zij nog het goede aanbod? Of is er meer uitdaging nodig?

Kinderen die extra uitdaging nodig hebben, krijgen les in de plusgroep. Elke fase heeft voor elk vak een plusgroep. We halen dus geen kinderen uit de klas omdat ze meer dan goed presteren. Kinderen in de plusgroep hebben vaak minder instructie nodig en houden meer tijd over voor ander werk. De leerkracht biedt de leerlingen uit de plus groep daarom extra verdieping aan.

Soms blijkt een leerling zelfs het niveau van de plusgroep te ontstijgen. Dan is er meer maatwerk nodig. De intern begeleider maakt dan, samen met de leerkracht en ouders, een handelingsplan. Dit kan betekenen dat de lesstof compacter wordt aangeboden en dat een leerling versneld door de lesstof heen gaat. We doen dit in uitzonderlijke situaties.