Overzicht nieuwe ouders


Wat maakt de Klimroos bijzonder

De Klimroos is voorloper in ontwerpend en onderzoekend leren. We leren kinderen de vaardigheden die ze nodig hebben als ze volwassen zijn. Speciaal daarvoor hebben we een prachtig MAAKlab ontwikkeld. 

Kwaliteit van de Klimroos

Met een positief oordeel van de inspectie, naar aanleiding van het bezoek op 2 juni 2016, kan De Klimroos zeggen dat de basis op orde is. De school heeft dan ook een basisarrangement.

Ouders en de Klimroos

De ouderraad ondersteunt de school met het organiseren van activiteiten.