Medezeggenschapsraad

Ouders hebben een belangrijke stem in de school door middel van de Medezeggenschapsraad (MR).

Lees meer

Ouderraad

De ouderraad ondersteunt de school met het organiseren van activiteiten.

Lees meer

Samenwerking school en ouders

Een goede samenwerking tussen school en ouders vinden wij essentieel voor de ontwikkeling van een kind.

Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen. We voeren regelmatig overleg (startgesprekken, gespreksarrangementen) en maken gezamenlijk afspraken over elk kind. Wij waarderen het enorm als ouders daarnaast willen helpen bij activiteiten of oudergeledingen van de school. Uw hulp is altijd welkom. U kunt De Klimroos bijvoorbeeld helpen door deel te nemen aan de ouderraad, de ouderinitiatiefgroep of de medezeggenschapsraad. Of misschien bent u heel handig en kunt ons helpen met bepaalde (technische) klussen. Mocht u hier interesse in hebben, geef dit dan aan bij de leerkracht of de directeur.

Ouderinitiatiefgroep

De ouderinitiatiefgroep (oig) houdt zich bezig met de pr en communicatie van de school naar buiten toe.

De oig is een groep ouders van binnen en buiten de school die, samen met een aantal teamleden, als belangrijkste taak heeft om de school op positieve wijze bekend te maken in de wijk. De ouders van de oig hebben hun kind ingeschreven (of zijn van plan dit te doen) en vragen andere ouders dit ook te doen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van leuke campagnes.