Geletterdheid

De kinderen in fase 6/7 beheersen de basis voor het lezen en gaan nu leeskilometers maken.

Lees meer

Gecijferdheid

We oefenen met het plaatsen van getallen op een getallenlijn tot en met 100.

Lees meer

Schrijven en gym

Schrijfletters en hoofdletters

Lees meer

Welkom op de pagina van fase 6/7

Fase 6/7 is de tweede helft van groep 3 en de eerste helf van groep 4.

Ontdekken en onderzoeken

De inzet van digitale middelen neemt toe

De tablet wordt bijvoorbeeld op verschillende manieren ingezet om een onderzoek uit te voeren. Binnen een onderzoek gaan de kinderen zich steeds meer richten op de achtergrond van een onderwerp: waarom is dit zo? Er wordt meer gezocht naar verbanden. Ook wordt er steeds meer onderscheid gemaakt tussen fantasie en realiteit.

Wat kunt u thuis doen?

  • Breng een bezoek aan de bibliotheek u kunt boekjes lenen met het AVI niveau E3/M4. Laat uw kind zelf een boek kiezen dat hem/haar interessant lijkt.
  • Praat met uw kind ook over het verhaal en de illustraties.
  • U kunt de tafels tot en met 5 oefenen met uw kind.
  • Oefen samen het klokkijken.
  • Kijk samen regelmatig op de (verjaardags)kalender of de kalender op de telefoon, laat bijvoorbeeld zien wanneer er iemand jarig is of er speciaal bezoek komt.