Overzicht nieuwe ouders


Wat maakt de Klimroos bijzonder

Het faseonderwijs biedt ons de kans om kinderen in een rijke leeromgeving hun talenten te laten ontwikkelen. Er is veel gelegenheid voor het bieden van maatwerk.

Kwaliteit van de Klimroos

Met een positief oordeel van de inspectie, naar aanleiding van het bezoek op 2 juni 2016, kan De Klimroos zeggen dat de basis op orde is. De school heeft dan ook een basisarrangement.

Ouders en de Klimroos

De ouderraad ondersteunt de school met het organiseren van activiteiten.